Yangın Tesisatı

Yangınla mücadelede kullanılan Makina ve ekipmanlar içerisinde Söndürme Sistemleri hayati bir öneme sahiptir. Sulu söndürme sistemlerinin en önemli ekipmanı, söndürmede kullanıcılacak suyu basınçlandıran "Pompa ve Hidrofor" gruplarıdır. Yangın Pompaları; Sprinkler tesisatı, Yangın Dolapları ve Hidrant tesisatlarının basınçlandırırlar.

Yangın Pompa Sistemini Oluşturan Ekipmanlar ve Asli Görevleri;

Ana Yangın Pompaları: Yangın durumunda sistemin ana su ihtiyacını karşılayan pompalardır.
Jokey Pompa: Tesisattaki muhtemel küçük kaçakların yaratacağı basınç düşümünü telafi etmek amacıyla sistemde bulunan düşey milli kademeli pompalardır.
Jokey Pompa Panosu: Jokey pompanın çalıştırılmasını, durdurulmasını ve pompanın korunmasını sağlar.
Vana (Yükselen Milli) Tercihe Bağlı: Sızdırmazlığı son derece etkili olan bu vanalar ile Yükselen mil özellikleri sayesinde uzak mesafelerden görsel takipleri kolaylıkla anlaşılabilmektedir.
Çek valf (Disko Tipi) Tercihe Bağlı: Montaj mesafesini kısaltan, tek yönlü akışa izin veren, otamatik çalışan genel maksatlı armatürlerdir.

Basınç Şalteri ve Manometre: Sistem basıncını istenilen aralıklarda kontrol altına alan ve sistem basıncını gösteren ekipmanlardır.
Emniyet Ventili: Sistemdeki fazla basıncın tahliyesini sağlayan ekipmanlardır.
Solenoid Valf: Elektrik akımı ile kumanda edilen elektromekanik valftir.
Giriş/Çıkış Kollektörü: Sistemin ihityaç duyduğu akışkanın naklini sağlayan parçalardır.

Ana yangın pompası tek fanlı yumuşak salmastralı yatay milli pompalardır.Fanlar talep edilmesi durumunda Bronz malzemeden imal edilebilmektedirler. Jokey pompalar düşey milli olup pompa giriş çıkış gövdeleri dökme demir (GG20-JL1030), pompa gövdesi AISI 304 (paslanmaz çelik), iç aksamlar PPO/PC (poly./noryl) malzemeden imal edilmektedirler.

İSTEM EKİPMANLARI

  1. Ana Yangın Pompası
  2. Jokey Pompa (Kaçak Giderme Pompası)
  3. Ana Yangın Panosu
  4. Vana (Yükselen Milli)
  5. Çek valf (Disko Tipi)-Tercihe Bağlı
  6. Basınç Şalteri ve Manometre
  7. Emniyet Ventili
  8. Solenoid Valf
  9. Jokey Pompa Panosu
  10. Giriş/Çıkış Kollektörü