Yeraltı Su Tespiti

Su Arama ve Yeraltı Su Tespiti
Yeraltısuyu bakımından en verimli olduğu tespit edilen noktada delme işlemine başlanılılır. Hedeflenen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve delme boruları dışarıya çıkartılarak, daha küçük çapta bir muhafaza borusu ile kuyu korumaya alınır ve kuyu cidarı ile bu muhafaza borusu arası yıkanmış ve elenmiş granüle sondaj çakılı ile doldurulur ve kullanıma hazır hale getirilir.